Schmidt Martin

2012. - Schmidt Martin 

Schmidt Martin osztályunk megbecsült tagja. Az élet igen sokszor próbára tette, de mégis egyenes úton maradt, s igyekszik helyt állni. Édesapja egyedül neveli négy gyermekét. Mivel édesapja munkába jár, nővére vidéken tanul, így Martinnak nemcsak tanulással, hanem a házi munkával, sütéssel-főzéssel is meg kellett bírkóznia. Már az 5. osztályban kitűnt technikai órákon gyakorlati érzékével, tapasztaltságával. Tisztelettudó, figyelmes viselkedését a tanárok megtapasztalták nap mint nap. Tehetsége az iskolai színjátszó tevékenységben csúcsosodott ki, hol Gepetto kedves alakjával, hol átélt versmondásával véste be magát emlékezetünkbe. Az elmúlt négy év során minden műsorra önként jelentkezett. Bízom abban, hogy ezen díjjal, elismeréssel hozzájárulunk e nehézssorsú fiú tanulmányainak, megsegítéséhez, tehetségének sokoldalú kibontakozásához.